U'stradone

Un'altra poesia di Benedetto Leo

Benedetto Leo U' quaratìne pìcche a pìcche
Corato - venerdì 26 marzo 2010
U'stradone
U'stradone © n.c.

Tùnne tùnne accàmme na tòrte

tànde negòzie accàmme ne cèndre commerciàle

ce la famigghie a fa ne gire pùorte

attùrne attùrne àda scì accàmme o sciale.


Stè sèmbe chjne de màchene

a dèstre, a sinìste, n’mèzze

ca re uàrdie, sèmbe presènde

fàscene scì ritte ritte capemàzze.


A San Catàlle stè tutte ‘llumenàte

pe totte re dì de la feste

pe fa fà a le quaratìne la camenàte

na vòlte u’ ànne, accàmme se fàsce a la fèste.


L’àta dì so sciùte a fa na camenàte

e tanda càuse sòche acchjàte

màchene n’mezze alla strate scettàte

re uàrdie, sìcce addà stàine scutàte,


carte, pacchìette de sigarìette, giùrnale,

carte de gelàte scettàte n’dèrre

ca da qualche dì stàine dà

e le scupatùre sicce addà stàine a fategà.


Nan zàpime nudde, respennì u’ tèlefone

stàune tutte fòre, ci a scupà, ci a uardà

è indànde re màchene stàine pùoste a la chigghjone

e re stìerche le scupatùre ad’aspettà.

Lascia il tuo commento
commenti
Altri articoli
Gli articoli più letti