Le termosifone

Una nuova poesia in vernacolo di Benedetto Leo.

Benedetto Leo U' quaratìne pìcche a pìcche
Corato - venerdì 02 gennaio 2009
Le termosifone
Le termosifone © n.c.
Le termosifone

Quànne stàine re stùfe, iùne ièrre patràune
d’appiccià u fùoche assalùte in da re scernàte
ca tenàie frìdde, senza destinziàune
ci ièrre ‘mbìerne oppure estate.

Mo ‘mbece, ca stàune le termosifone,
stè tutte stabbelìte, avàste ca acchiamendàte
ce dè ca disce u calendàrie o l’istrunziòne
e se tènene già re date fessàte.

Doppe….se stùte u fùoche e ciao o vecìne
pòte menì ne frìdde cane e pòte nevecà,
besogne abbàtte le dìente e l’inquilìne

ce pe re frìdde se pìgghia n’accedènte,
ca s’àrrange, ca vè a protestà…….
Dal padreterno….ca nan stè chiù la corrente….

ghi nan sàcce chiù accàmme àgghia fa!…A sendì u patrùne,
l’avàie tenì stetàte, iè secùre
percè nan vòle accattà chiù carevùne,
chèdde ca àvite o ‘nderno quàtte, ièdde, pùre ca sùde

vòle re càlle e nan sènde rasciùne
percè stè in da la casa sèmbe…mèzze allanùde.
Ci da sàupe, àv’aprì u’ balcone
percè dìsce ca se còscene, addirittùre

e cudde ca stè in cime, grìde ca stè a scelà!!
E ghi…ca me servàie ne pìcche de creànze
doppe ca m’àune pùoste sta callàre

me ne sènde candà de totte re ràzze
e me tòcche fèrve inde a sta stànze
accàmme avìesse ammatrà e mètte ressazze!!

Po’ quànne scelàisce e stè chedd’aria fine
ca se stè ad’acchessì bbuone a dermacchià
s’àcchiene chìdde, fàtue da attaccà
ca tènene bàrbe curàgge de partì la matìne

pe le scarpùne a le pìete…pe scì a cammenà
e le vediesse!! Magliùne, mandellìne
uànde, sciàlle, burràcce chjne
tascapane atteppàte de ròbbe finghe a scuppià!!

E sonde le stìesse, vedìte ce controsense
ca grìdene ci u termometre iè vàsce
ma dìteme ne pìcche, addà stè u buon sense?

Ghi stòche do totte la dì ca m’accìde
pè fa càlle a tutte e po’ pe compense
te v’aune a cretecà….proprie sàupe a re fridde??