Benedetto Leo U' quaratìne pìcche a pìcche Leggi tutti gli articoli

La Rubrica

Scrive in quaratìne pe l’amore ca ghi pòrte

pe stà terre ca mè date la lùsce,

percè da ièdde so ‘mparate a fùsce

e nisciùne me pòte da tùorte


percè da dò, da dà, da da iè ca me vòlte

vàide, pòvere a miche, ca tutte stè a cangià

naune accàmme na volte

quànne prime de cangià se stàie a stambescià


percè pe le quaratìne “acculturate”

e l’aggènde frestère ca vène pertàte

e o paìse lòre nan n’ge vàune chiù

manghe ce l’accumbagnàte,


u dialètte, me pare, nan tène chiù la vècchie parlàte

tand’è vere ca ce vè alla chiazze, vecìne

a la Mundagnola o Terture o a Lama de Pìete

ve pare d’èsse napuletàne o marocchìne, nàune quaratìne.

L'Autore

N’gè permèsse? Sòche Benedetto Leo
iùne ca pretènde d’èsse n’artìste
pòete, commediògrafe e umorìste.
Però, date ca sòche pìgre e pelandròne

in da la vite, malgràde la lunga lìste
nan zò fatte nùdde de bùone.
Misantropo, orgoglioso, mugugnone
sòche spesàte, pènze a mìche, ergo....egoìste.

Ma già ca me permètte d’elencàrve
la longa lìste d’ògne defètte mi
v’àgghja dìsce di iùne ca iè u ghjù grave

fra tutte quànde chìdde ca avìte lesciùte:
sòche ‘nnammuràte de Quaràte, du dialètte
e, cudde ca iè pèsce, de le quaratìne.

________________________
L'autore di questa rubrica, il nostro amico Benedetto Leo, ci ha lasciati nel giugno scorso.

Ma il suo amore per Corato ha superato anche l'estremo confine. Così Benedetto ha lasciato ai suoi figli ancora tante delle sue poesie, pronte per essere pubblicate.

D'ora in poi saranno proprio Fabrizio, Francesco e Lucia ad inviarle, in nome e per conto di Benedetto. Noi continueremo fieri a pubblicarle, come se Benedetto fosse ancora con noi.

Gli ultimi articoli di Benedetto LeoVedi tutti

La camenate (il perdono)

venerdì 18 giugno 2010
Ultima poesia della stagione per il poeta vernacolare Benedetto Leo

La case de lusse

venerdì 21 maggio 2010
Nella poesia di Benedetto Leo oggi si parla di case

U'stradone

venerdì 26 marzo 2010
Un'altra poesia di Benedetto Leo
Altri articoli
Gli articoli più letti